Polityka prywatności

 1. Usługodawca – Alegria vida spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Waleriana Łukasińskiego 108b, 71-215 Szczecin. NIP: 8522695666, KRS: 0001043442, REGON: 525649228. Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 zł.Adres e-mail: ibmf@ibmf.pl. Numer telefonu: +503174174
 2. Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych związane ze świadczeniem usług i wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych Administratora.

 3. Administrator przetwarza dane na podstawie zgody użytkownika oraz w przypadkach wskazanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1) E-mail:
Wykorzystywany jest do wysyłania ofert marketingowych, wysyłania zaproszeń na webinary i sprzedaży kursów edukacyjnych. 

2) Imię i Nazwisko oraz numery telefonów:
Wykorzystywane do wysyłania sms z informacją o webinarze oraz kontakt telefoniczny przez uprawnionych współpracowników do badanie satysfakcji klienta, przedstawienia produktów i sprzedaży kursów edukacyjnych.

3) Adres e-mail i numer telefonu:
Wykorzystywane do badania bazy klientów i budowania na tej podstawie bazy podobnych odbiorców.

4) Imię i nazwisko, e-mail oraz kraj zamieszkania w celu wykonania zawartej umowy w zakresie udostępnienia kursów. 

 1. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:
  a) Adres e-mail,
  b) Numer telefonu
  c) Imię i nazwisko
  d) Kraj zamieszkania

 2. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 1) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail. Przetwarzanie następuje w związku ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, celem wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uzasadnionym interesem administratora jest marketing usług własnych.

 3. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 2) niniejszej polityki jest przetwarzany numer telefonu. Przetwarzanie następuje w związku ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, celem wykonania umowy oraz ze względu na uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Uzasadnionym interesem administratora jest marketing usług własnych.

 4. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 3) niniejszej polityki jest przetwarzany adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzanie następuje ze względu na uzasadniony interes administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uzasadnionym interesem administratora jest budowanie statystyk dot. użytkowników strony internetowej.

 5. W związku z celem wskazanym w ust. 4 pkt 4) niniejszej polityki jest przetwarzane imię i nazwisko, e-mail oraz kraj zamieszkania. Przetwarzanie następuje celem wykonania umowy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. Administrator będzie przetwarzał dane w celu wskazanym w ust. 4 pkt 1) i 2) do czasu wycofania zgody przez użytkownika. W zakresie ust. 4 pkt 3) przez okres do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. W zakresie ust. 4 pkt 4) przez okres 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych pomiędzy stronami.

 7. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 4 jest dobrowolne.

 10. Dane będą przekazywane wyłącznie na rzecz upoważnionych współpracowników w celu wskazanym w ust. 4 pkt 1,2,4 – a w zakresie ust. 4 pkt 3 badanie bazy klientów nastąpi za pośrednictwem portalu facebook.com.

Ciasteczka

Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.